10 دلیل برای مارس برای آموزش عمومی

22 ژوئیه 2017

1. آموزش عمومی یک حق است.

2. آموزش عمومی گزینه ای را ارائه می دهد.

3. آموزش عمومی مورد حمله قرار می گیرد.

4- آموزش عمومی توسط حرص و شركت تهدید می شود.

5- آموزش عمومی توسط سیاستمداران تضعیف می شود.

6. آموزش عمومی به اصلاحات نیاز دارد ، به رهبری مربیان.

7. آموزش عمومی بیانگر ارزش های آمریکایی است.

8- آموزش عمومی معادل سازنده اقتصادی و اجتماعی عالی است.

9. آموزش عمومی آینه جامعه آمریکا است.

10- آموزش عمومی سرمایه گذاری در آینده است.

دلایل شما برای حمایت از آموزش عمومی چیست؟
در زیر نظر دهید ، روی نماد قلب کلیک کنید ، و در فیس بوک به راهپیمایی بپیوندید: https://www.facebook.com/events/254445494966564/